ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
          ตามที่ โรงเรียนบ้านเขานาใน ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามประกาศลงวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดรายละเอียด ดังแนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2566,11:18   อ่าน 53 ครั้ง