ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ : การติดตาม นิเทศการดําเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นางพัชรินทร์ สามะณีรอง ผอ.สพป.สฎ.2 พร้อมด้วย นางสาวนิตยา ภูมิไชยา นางสาววนิดา สุวรรณสินธุ์ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และนายศุภผล กุศลชู ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนิลาราม ได้มานิเทศการดําเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2566
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,17:09   อ่าน 46 ครั้ง