รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านเขานาใน
553 หมู่ที่ 8 บ้านเขานาใน   ตำบลต้นยวน  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
เบอร์โทรศัพท์ 077302100
Email : maxnet20003@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :